Artikkelen er fra 2018, og innholdet kan være utdatert.

Når snora klippes på Tana bru i slutten av august neste år vil Statens vegvesen overlevere en bru på avtalt tid til en pris som ligger langt under budsjett.

– Per august 2018 har prosjektet brukt 25 millioner mindre enn anslaget. Prognosene tilsier at underforbruket vil bli enda større før vi overleverer den ferdige brua, sier Statens vegvesens prosjektleder Kaare Ramberg.

Grunnarbeidene er ferdig

– Vi er ferdig med fundamentene til brua og har begynt å jobbe med det som ligger over bakken, som rundkjøringene ved brufestet, sier Ramberg.

 Det betyr at den største usikkerheten i prosjektet er tilbakelagt.

– Selv med mye grunnboring er det alltid spennende å se hva som gjemmer seg i grunnen når vi starter å grave. På Tanaelva har vi ikke møtt store overraskelser som fordyrer prosjektet. Dermed blir reserven i budsjettet sparte penger, sier Ramberg. 

Markedskreftene spilte på lag

Han peker på at markedskreftene er den andre usikre faktoren som er avgjørende for gjennomføring av et såpass stort prosjekt. Byggherren kan aldri vite hvilke priser de møter når prosjektet settes ut i livet.

– Prisene har vært litt lavere enn vi antok, både på skråkablene og vegbyggingen. Vi hadde satt av en buffer som vi nå ikke får bruk for, sier prosjektlederen.

Opprinnelig budsjett på 578 millioner kroner

– Vi opererer hele tida med ikke prisjusterte tall. I forhold til opprinnelig budsjett tar vi nå ned rammen med 25 millioner kroner, sier Ramberg.

Han forteller at jo lenger fram i prosjektet de når, jo mindre er risikoen for overraskelser som får store økonomiske konsekvenser.

– Vi har tilbakelagt de to fasene som innebærer mye usikkerhet, derfor tar vi nå ned budsjettet, sier han.

Tana bru. Foto: Statens vegvesen
© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)