Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Anleggsområdet blir eneste stor karantenesone når arbeidslaget til HAK/Vistal ankommer Tana bru fra Polen rett etter påske.

Tidsskjemaet er knapt for ferdigstillelse av E6 Tana bru, som er planlagt åpnet høsten 2020. Nå som det igjen går mot vår gjenopptas arbeidet, og arbeidsfellesskapet HAK Entreprenør AS og Vistal Gdynia er tilbake på anlegget i uke 16.

Men store deler av arbeidslaget kommer fra Polen, noe som betyr at de er pålagt 14 dagers korona-karantene i det grensa til Norge krysses. Statens vegvesen og entreprenørene har i samråd med Tana kommune imidlertid funnet en løsning på den utfordringen.

–Vi etablerer en karantenesone rundt hele brua og anleggsriggen. De ansatte kan dermed jobbe seg gjennom karantenetiden. For å redusere faren for smitte forlenges skiftene fra to uker til to måneder, forteller prosjektleder Kaare Ramberg i Statens vegvesen.

Det kommer lokale og regionale arbeidere til anlegget senere, etter at karantenetiden er utløpt.

Karantene på lensmannskontoret

Tirsdag etter påske går de polske arbeiderne om bord i busser i Gdansk. Derfra kjører de gjennom Sverige og til det lukkede anlegget i Tana.

–De holdes atskilt fra lokalsamfunnet og dels atskilt fra hverandre. Vi deler laget inn i mindre grupper, som vil jobbe på forskjellige deler av anlegget. De skal også bo i separate deler av brakkeriggen. På den måten unngår vi å sette hele arbeidslaget ut av spill dersom noen blir syke, sier Ramberg.

Noen arbeidere skal bo på det gamle lensmannskontoret i Tana. Disse kjører direkte mellom anlegg og innkvartering, uten kontakt med omverdenen. Alle arbeidere skal bo på enkeltrom med privat bad. Mat, drikke og andre nødvendigheter blir levert. Smittevernstiltakene er avklart med kommunelegen i Tana.

–Vi har et ansvar for å forhindre smitte i samfunnet samtidig som vi skal komme i mål med prosjektet. Entreprenøren vår har vært løsningsorientert og vi mener å ha funnet en god måte å balansere de to hensynene, sier prosjektleder Ramberg.

Et krevende puslespill

Når arbeidslaget ankommer Tana etter påske går de umiddelbart i gang med tilrigging. Det er en del sveisearbeid som skal gjøres, blant annet av trapper og leidere til tårnet. I tillegg skal det trekkes kabler til brubjelkene. Vårens viktigste jobb er maling av brukassen.

–Så fort plussgradene melder seg skal de være klare med malingssprøytene. Vi bør kunne være i gang med dette innen midten av mai, sier Ramberg.

Malingen vil foregå fra to vogner som monteres under brua og disse må fjernes før montering av rekkverk og annet arbeid på brua.

–Rekkefølge er altså avgjørende. Det er et krevende puslespill å sette sammen der alle brikker må legges rett. Det inkluderer også koordinering av åtte-ti forskjellige aktører som alle bidrar med hver sin bit til ferdigstillelsen av nye Tana bru.

Resten av sluttarbeidet omfatter blant annet oppsett av rekkverk, installasjon av belysning, asfaltering og legging av kantstein. E6 Tana bru er planlagt åpnet i slutten av august 2020.

Mer informasjon om hvordan Statens vegvesen håndterer koronautbruddet

Arbeidet på nye Tana bru starter opp igjen etter påske. De første 14 dagene er hele anlegget en karantenesone. Foto: Frode Georg Nilsen
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark