Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Eksisterende bru over Transfarelva på E6 nord for Alta har dårlig bæreevne, liten bredde, dårlig kurvatur og svært dårlig rekkverk.

Det har vist seg at bruas konstruksjon og tilstand ikke gjør det mulig å utbedre rekkverket uten at det medfører uforholdsmessig høye kostnader. Den eneste forsvarlige løsningen er å erstatte dagens bru med en ny. Da tilstanden på dagens brurekkverk var kritisk dårlig, og ikke kan utbedres på kort sikt, er det allerede etablert en midlertidig bru over Transfarelva. Trafikken på E6 kan nå krysse elva på en trygg måte, i påvente av ny permanent bru.

Det var ikke foreslått penger til ny Transfarelv bru i forrige NTP eller Handlingsprogram siden dette er en akutt situasjon som først ble avdekket i 2020. Prosjektet har likeve fått oppstartsbevilgning siden det er absolutt nødvendig å bygge ny bru.

I reguleringsplanen legges det også til rette for G/S-veg på ny bru, og utbedring av horisontalkurvatur på tilstøtende veger.

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Alta
Fylker:
Finnmark
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt
Totalkostnad:
100 millioner kroner (2020). Grovt overslag med stor usikkerhet.
Oppstart:
Vår 2024
Antatt åpnet:
Høst 2025

E6 Transfarelv bru, nybygg © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Knut Hågensen

Prosjektleder
Telefon:
99 24 23 85
E-post:

Heidi Martens

Planleggingsleder
E-post:

Kristin Vasshaug

Prosjekteringsleder
E-post:

Sist oppdatert: