I forbindelse med anleggsarbeid blir det redusert framkommelighet på fv. 900 Heimdalsvegen fram til høsten 2015. Gjennomgangstrafikk og spesielt tungtrafikken anbefales å kjøre andre veger.

I anleggsperioden blir det midlertidige omlegginger av vegen mellom Klett og Heimdal. - Vi anbefaler spesielt tungtrafikken å bruke andre veger, sier byggeleder Knut Inge Edvardsen i Statens vegvesen. I perioder er det lysregulering med inntil 30 minutters ventetid.

Omkjøring Heimdalsvegen

Bygging av 4 km sykkelveg langs fv. 900 Heimdalsvegen er en del av sykkelsatsingen i Miljøpakken. Området har vanskelige grunnforhold og en viktig del av prosjektet er derfor å sikre og stabilisere området. For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot utglidninger skal det utføres omfattende terrengtiltak, som medfører nedplanering av sideskråninger og oppfylling i dalbunnen. Bekken Søra og Heggstadbekken legges høyere i terrenget for å få sikret veg og dalbunn. Det blir derfor store mengder masser som skal flyttes, og mye anleggstrafikk.

I prosjektet inngår også ny pumpeledning for spillvann, som er en del av MeTroVann-samarbeidet mellom Trondheim kommune og Melhus kommune.

Periodevis lysregulering i Heimdalsvegen foto Vegard Thorvaldsen

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag