Bilder fra Heimdalsvegen

— Miljøpakken åpner 4 km gang- og sykkelveg mellom Klett og Heimdal. Se hvor fint det er blitt.