Artikkelen er fra 2015, og innholdet kan være utdatert.

E6 Trondheim - Melhus skal bygges om til firefelts veg, og ny bru over jernbanen en del av prosjektet.

Bygger jernbanebru over E6 i Storlersbakken
November 2015

Byggeaktivitet ved jernbaneundergangen er det første synlige arbeidet med E6 i Trondheim. Den smale undergangen i bakkene mellom Klett og Sandmoen, skal erstattes med ei ny bru over E6. E6 Trondheim - Melhus skal være ferdig i 2019, og er det største prosjektet i Miljøpakken.

Entreprenøren har kommet i gang med anleggsarbeidet, og begynner med å bore ned rørpæler som fundament for brua, sier byggeleder Knut Inge Edvardsen i Statens vegvesen. Ei 85 meter lang betongbru skal bygges noen meter opp for dagens bru, og det blir nødvendig å legge om jernbanesporet i en lengde på 700 meter. 

Skal senke E6

Byggearbeidet ved jernbanelinja vil pågå ut 2016. Trafikken blir ikke berørt foreløpig, men når brustillaset skal opp blir det skiltet ned til 50 km i timen. E6 skal også senkes gjennom undergangen for å få høyde nok til å bygge bru. Det blir nødvendig å stenge E6 ei helg når dette blir aktuelt, og det vil bli varslet.

Ny gang- og sykkelveg i Lersbakken

I kontrakten inngår også gang- og sykkelveg med jernbaneundergang i Lersbakken mellom Heimdalsvegen og Heggstadmoen. Det vil bli en god forbindelse for gående og syklende mellom Klett/Leinstrand og Tiller/Klæbu.

Kontrakten med Søbstad entreprenør er på 69 millioner kroner, og bygging av jernbanebru og gang- og sykkelveg er planlagt ferdig i løpet av 2016. Forberedende arbeid til jernbanebru har vært utført som egen entreprise avTeknobygg Anlegg tidligere i år.

Storkontrakten i gang neste år

Tilbudene for storkontrakten  om bygging av den 8 km lange E6-strekningen ble åpnet på mandag, og PEAB hadde det lavest tilbudet. Tilbudene blir gjennomgått og kontrollregnet før kontrakten inngås. Det er ventet at hovedentreprenøren kommer i gang med anleggsarbeid tidlig i 2016.

Få informasjon om prosjekt E6 Trondheim - Melhus

Prosjektet har skiftet navn fra E6 Jaktøyen - Sentervegen til E6 Trondheim - Melhus. Den nye nettadressen er kort og grei: vegvesen.no/e6trondheim. Her blir det lagt ut nyheter om hva som skjer i prosjektet.

Vil du ha epostvarsel kan du klikke på Nyhetsarkiv og konvolutt øverst til høyre.

Slik blir ny jernbanebru og ny viltovergang over E6 mellom Klett og Sandmoen
Slik blir ny jernbanebru og viltovergang over E6 mellom Klett og Sandmoen. Illustrasjon Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen
© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)
Aktuelt for fylke(r): Trøndelag