Det er planlagt stenging av Heimdalsvegen 10. juni kl. 2200 til 11. juni kl. 0600. Vegen blir stengt ved Kattem Pumpestasjon.

 Årsak til stengning er at vi må  dra rør under og på tvers av kjørebanen.

 Kontaktperson: Byggeleder Knut  Inge Edvardsen telefon 94789393.

Omkjøring Heimdalsvegen

Bygging av 4 km sykkelveg langs fv. 900 Heimdalsvegen er en del av sykkelsatsingen i Miljøpakken. Området har vanskelige grunnforhold og en viktig del av prosjektet er derfor å sikre og stabilisere området. For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot utglidninger skal det utføres omfattende terrengtiltak, som medfører nedplanering av sideskråninger og oppfylling i dalbunnen. Bekken Søra og Heggstadbekken legges høyere i terrenget for å få sikret veg og dalbunn.

 Kontaktperson: Byggeleder Knut  Inge Edvardsen telefon 94789393.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag, Møre og Romsdal