Langs Heimdalsvegen i Trondheim bygges gang- og sykkelveg. Den første av fire kilometer er ferdig til skolestart.

- Med trafikklys ved Meieribakken og en kilometer gang- og sykkelveg mellom Klettkrysset og Meieribakken, blir det en tryggere skoleveg for noen av elevene ved Nypan skole, sier byggeleder Knut Inge Edvardsen i Statens vegvesen.

Miljøpakken startet bygging av gang- og sykkelveg langs Heimdalsvegen i fjor høst, og nå er den nederste delen ferdig.  På denne strekningen har det ikke vært gang- og sykkelveg tidligere. Det er også bygd nye busslommer og ny rundkjøring på Klett.

Landskapet forandres

For å oppnå tilfredsstillende sikkerhet mot kvikkleireskred i området utføres omfattende terrengtiltak som medfører nedplanering av sideskråninger og oppfylling i dalbunnen. Landskapet er helt forandret. BL Entreprenør, som utfører arbeidet, har lagt ut videoopptak av Heimdalsvegen i juni 2014 gjort med drone.

I høst fortsetter anleggsarbeidet langs resten av Heimdalsvegen med legging av ny pumpeledning, muring, oppfylling og bygging av veg og bekken Søra. Sidedalen med Heggstadbekken skal også fylles opp for å stabilisere området opp mot Heggstadmoen industriområde og jernbanen. Arbeidet er planlagt å være ferdig i løpet av 2015.

 

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag, Møre og Romsdal