© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Vegen blir lagt om  på Østre Rosten ved innkjøringa til forbrenningsanlegget og Snap Drive fra 22. juni kl. 21 og ca. en uke. Det kan føre til mulig kø i et kryss som har stor trafikk. 

Innkjøringa til boliger i Ole Ross veg blir stengt samtidig, og de som skal dit må kjøre via Tillerringen eller Torvtaket. 

Forbereder ny E6

- Omlegging av vann- og avløp er en del av forberedelsene til ny E6, og vi må krysse Østre Rosten med nye rør, sier byggeleder Camilla Svendgård i Statens vegvesen.  

Det skal legges 250 meter nye overvann- og spillvannsledninger og bygges oppsamlnigsbasseng for overflatevann fra E6.

Hele jobben er planlagt ferdig i løpet av oktober 2015. Den delen av arbeidet som berører adkomsten til bedriftene mest er ferdig til ca. 20. juli. Entreprenør er Gunnar Sagberg AS og Statens vegvesen er byggherre.

Les mer om bygging av ny E6.

Aktuelt for fylke(r): Trøndelag, Møre og Romsdal