Artikkelen er fra 2019, og innholdet kan være utdatert.

Planprogrammet for E6 Ulvsvågskaret ble vedtatt av Hamarøy kommune i kommunestyremøte 31.10.2019.

    

Aktuelt for fylke(r): Nordland