Varsel om endring av plangrense

— I forbindelse med planarbeidet for E6 Ulvsvågskaret er det nødvendig med en mindre utvidelse av plangrensen i Ulvsvåg.

To alternativer til Ulvsvåg

— Statens vegvesen starter konsekvensutredning for to alternative veglinjer for prosjektet E6 Ulvsvågskaret.

Planprogram vedtatt

— Planprogrammet for E6 Ulvsvågskaret ble vedtatt av Hamarøy kommune i kommunestyremøte 31.10.2019.