Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Ny E6 gjennom Ulsvågskaret vil redusere risiko for uforutsette hendelser som medfører stengt vei, særlig på vinterstid.

Aktuelt nå: Godkjent reguleringsplan

 

Prosjektet er ikke omtalt i Nasjonal transportplan (NTP) 2022-2033. 

Reguleringsplan ble vedtatt av Hamarøy kommunestyre 15.12.2022. Statens vegvesen har ingen videre føringer for prosjektet og bygging er ikke vedtatt. 

Kart som viser traseen for ny E6 fra Kvannelva til Kilnesodden med tunnel under Ulvsvågskaret. Illustrasjon.
Kartet viser traseen for ny E6 fra Kvannelva til Kilnesodden med tunnel under Ulvsvågskaret. Illustrasjon: Statens vegvesen

E6 over Ulvsvågskaret har siden transport med hest og kjerre tok slutt og motorisert ferdsel overtok, vært problematisk for fremkommelighet vinterstid, særlig for tunge kjøretøy. Stigningen opp til Ulvsvågskaret (212 moh) er hyppig stengt vinterstid pga. av berging av tunge kjøretøy. Siden begynnelsen av 90-tallet har strekningen vært løpende omtalt i NTP.

Strekningen inngår i KVU E6 Mørsvikbotn–Ballangen, som ble vedtatt av Regjeringen i 2013. Av KVU framgår det at E6 skal bygges ut til vegnormalstandard i dagens korridor, med tunnel under bl.a. Ulvsvågskaret. Resultat av ny vei er redusert reisetid og bedre fremkommelighet for trafikanter.  

Dagens E6 over Ulvsvågskaret legges i tunnel, for å unngå dagens lange og bratte stigninger. 

Prosjektet omfatter en lengre tunnel på 3100 meter, i tillegg til to kortere tunneler på 580 og 270 meter. Vei i dagen er 6300 meter. 

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Hamarøy
Fylker:
Nordland
Lengde:
10,2 km
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029

E6 Ulvsvågskaret © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Steinar Livik

Prosjektleder
Telefon:
92 06 43 93
E-post:

Heidi Martens

Planleggingsleder
Telefon:
93 85 28 96
E-post:

Svein Bjørgo Larsen

Prosjektleder
E-post:

Vemund Lenschow

Grunnerverver
Telefon:
41 10 50 80
E-post:

Sist oppdatert: