Det vil redusere risiko for uforutsette hendelser som medfører stengt veg, særlig på vinterstid.

Aktuelt nå: Godkjent reguleringsplan

 

Prosjektet er ikke omtalt i ny Nasjonal transportplan 2022-2033.

E6 over Ulvsvågskaret har siden transport med hest og kjerre tok slutt og motorisert ferdsel overtok, vært problematisk for fremkommelighet vinterstid, særlig for store kjøretøy. Stigningen opp til Ulvsvågskaret (212 moh) er hyppig stengt vinterstid pga. av berging av tunge kjøretøy. Siden begynnelsen av 90-tallet har strekningen vært løpende omtalt i NVVP og senere NTP.

Strekningen inngår i KVU E6 Mørsvikbotn–Ballangen, som ble vedtatt av Regjeringen i 2013. Av KVU framgår det at E6 skal bygges ut til vegnormal standard i dagens korridor, med tunnel under bl.a. Ulvsvågskaret. Effektmålene er redusert reisetid for næringstransport og bedre regularitet og robusthet. Indikator er reduksjon av stigninger som er flaskehalser for tungtransport.

Prosjektet skal fjerne dagens E6 over Ulvsvågskaret med stigning definert som flaskehalser for tungtransport ved å legge vegen i tunnel, og derved å redusere risiko for uforutsette hendelser som medfører stengt veg.

Vei:
E6
Fase:
Planfase
Kommuner:
Hamarøy
Fylker:
Nordland
Lengde:
11000 meter
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029

E6 Ulvsvågskaret © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Steinar Livik

Prosjektleder
Telefon:
92 06 43 93
E-post:

Heidi Martens

Planleggingsleder
Telefon:
93 85 28 96
E-post:

Sist oppdatert: