Konseptvalgutredningen (KVU) for E6 Mørsvikbotn-Ballangen har avklart prinsipielle løsninger for E6 mellom Mørsvikbotn i Sørfold kommune og Ballangen.

Konseptvalgutredningen omfattet

  • kartlegging av behov i tilknytning til transport i området
  • mål og krav til transportsystemet
  • ulike konsept
  • måloppnåelse ved konseptene
  • transportmessige og samfunnsmessige virkninger av konseptene
  • anbefaling

Statens vegvesen anbefalte konsept 1 (oversiktskart konsept 1), og Samferdselsdepartementet har besluttet at dette skal ligge til grunn for videre planlegging.

I Nasjonal transportplan for perioden 2018-2029 er det lagt opp til utbedring av E6 sør for Kråkmofjellet og til bygging av ny tunnel gjennom Ulvsvågskaret i siste del av perioden.  

Oversiktskart E6 Mørsvikbotn-Ballangen (KVU)
Oversiktskart

Vei:
E6
Fase:
Utredningsfase
Kommuner:
Sørfold, Hamarøy, Narvik
Fylker:
Nordland
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt

Mørsvikbotn–Ballangen. © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Dreyfushammarn 31, Bodø
Telefon:
22 07 30 00

Kontakter

Hans Vidar Richardsen

Sjefingeniør
Telefon:
913 21 184
E-post:

Sist oppdatert: