Konseptvalgutredning (KVU) for E10/rv. 85 Evenes-Sortland har avklart prinsipielle framtidige løsninger for E10 og rv. 85 mellom Evenes og Sortland.

KVU for E10/rv. 85 ble formelt godkjent 23. mars 2013.

Konseptvalgutredningen har omfattet:

  • kartlegging av behov i tilknytning til transport i området
  • mål og krav til transportsystemet
  • ulike konsept
  • måloppnåelse ved konseptene
  • transportmessige og samfunnsmessige virkninger av konseptene
  • anbefaling

Samferdselsdepartementet har godkjent KVUen og fastsatt at alternativ 2 og 3 skal legges til grunn for videre planlegging og utbygging.

Oversiktskart E10/rv. 85 Evenes-Sortland (KVU)
Oversiktskart

Vei:
E10
Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Lødingen, Sortland, Kvæfjord, Evenes, Tjeldsund, Harstad
Fylker:
Nordland, Troms
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Ikke omtalt

E10/rv. 85 Evenes–Sortland © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Dreyfushammarn 31, Bodø
Telefon:
06640

Kontakter

Sist oppdatert: