Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Konseptvalgutredning (KVU) for Harstad har analysert behov for tiltak på transportsystemet i Harstad og hvordan disse kan dekkes.

For alle samferdselsprosjekt med kostnad over 750 millioner kroner krever Samferdselsdepartementet at det skal utarbeides en konseptvalgutredning som skal kvalitetssikres før regjeringen beslutter hvilket konsept som skal planlegges.

Konseptvalgutredningen omfatter

  • kartlegging av behov i tilknytning til transport i Harstad
  • mål og krav til transportsystemet
  • ulike konsept
  • måloppnåelse ved konseptene
  • transportmessige og samfunnsmessige virkninger av konseptene
  • anbefaling

Arbeidet med KVUen er avsluttet og den danner nå grunnlaget for det videre arbeidet i det som kalles Harstadpakken.

Harstad sentrum
Ortofoto av Harstad sentrum