Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen skal bygge 2,2 kilometer ny vei på E6 mellom Olderfjord og Lakselv i Finnmark.

Gamle Vuolmmašjohka bru på E6 i Porsanger skal erstattes.
Gamle Vuolmmašjohka bru på E6 i Porsanger skal erstattes. Foto: Statens vegvesen

Nå blir det ny E6 forbi Veines i Porsanger. Ei strekning på over to kilometer skal få stamveistandard med 8,5 meters bredde, og det skal bygges ny bru over Vuolmmašjohka.

Strekningen knytter indre og ytre del av Porsanger sammen, og har stor betydning for næringstrafikken mellom indre og ytre Finnmark, og mellom øst og vest. Det er forventet at byggingen vil ta om lag 20 måneder.

Dagens bru over Vuolmmašjohka er smal og i dårlig forfatning. Brua ligger i bunnen av en bakke, med en skarp sving mot sør. Ved å bygge ny bru og oppgradere og bygge ny tilstøtende vei, blir det både bedre trafikksikkerhet og framkommelighet på E6 langs Porsangerfjorden.

Oppdraget er nå lyst ut. Anbudsfrist er satt til 28. november 2022.

Dette skal gjøres

  • Oppgradering og nybygging av veg – 2,25 kilometer
  • Ny bru over Vuolmmašjohka – 86 meter lang over tre spenn
  • To avkjørsler skal utbedres
  • Tre avkjørsler stenges
  • Krysset til kommunal veg flyttes

I tillegg til bygging av ny vei, skal det også ryddes opp i terrenget etter den gamle veilinja. Den gamle brua og deler av gammel vei skal fjernes.

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark