Tenk Tromsø, Statens vegvesen og Avinor er godt fornøyd med responsen etter forrige ukes informasjonsrunde om vegplaner og fremtidig rullebaneutvidelse.

Det ble totalt sett bra oppmøte på folkemøte og stands der vi informerte om planene for utbyggingsprosjektet E8 Flyplasstunnelen. Det mener prosjektleder hos Statens vegvesen, Roy-Lars Olsen.

Bildet viser folk fotografert bakfra mes de sitter i kommunestyresalen i Tromsø og ser på en presentasjon av Flyplasstunnelen. Bildeteksten sier; Åpent møte for grunneiere i kommunestyresalen i Tromsø.
Åpent møte for grunneiere i kommunestyresalen i Tromsø. Foto: Stina Grønbech, Tromsø kommune.

– Totalt hadde vi om lag 25 berørte grunneiere på tirsdagens  folkemøtet. Der vi gikk litt i dybden på prosjektet og hvordan det vil påvirke naboer og trafikken i Tromsø. Og så synes vi responsen fra folk var bra mens  vi stod på stand ved kommunehuset på dagtid onsdag og på jekta om kvelden.

For dem som ikke hadde anledning til å treffe oss har vi gjort presentasjonene våre fra folkemøte tilgjengelig på denne siden.

Vi kan også anbefale folk å se igjennom vår kartfortelling: 

Se kartfortelling E8 Flyplasstunnelen

Aktuelt for fylke(r): Troms, Tromsø