Siste nytt om E8 Flyplasstunnelen

— Første kvartal 2024 legges reguleringsplanen E8 Flyplasstunnelen ut til høring og offentlig ettersyn. Den vil bli fremmet som en områderegulering.

Skal se over planforslaget

— Statens vegvesen har sendt forslag til reguleringsplan for E8 Flyplasstunnelen til gjennomgang og administrativ behandling i Tromsø kommune.

Presenterte kake-rundkjøring

— Trondheim har det fra før. Kan Tromsø få rundkjøringer i flere lag, med de myke trafikantene på toppen?

Folkemøte om problemkryssene

— Statens vegvesen vil møte deg for å snakke om Giæverbukta og andre overbelastede kryss på Langnes og i Breivika, og hvordan de kan løse opp i situasjonen.

- Vil løse trafikkproblemer

— Statens vegvesen starter nå planleggingen av en tunnel- og vegforbindelse mellom Breivika og Langnes.

Framtidas vegløsninger på Langnes

— Det blir bedre trafikkforhold i handelsområdet på Langnes og trafikken til flyplassen og Kvaløya blir spredt på flere veger.

Kommunedelplanen til høring

— I samarbeid med Tromsø kommune og Troms fylkeskommune sender Statens vegvesen forslag til kommunedelplan på høring og legger den ut til offentlig ettersyn i perioden 13. november 2015 til 4. januar 2016 (§§ 3-7 og 11-14 i plan-og bygningsloven).