Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn er det produsert en digital presentasjon av planforslaget.

Hensikten med presentasjonen er å gi en kort orientering om prosjektet, og hvordan man skal orientere seg i plandokumentene som ligger ute til høring.  

Digital presentasjon av planforslag til reinovergang og skredvoll langs E8 i Lavangsdalen Video: Produsert av Statens vegvesen .
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark