Varsel om planoppstart for E8 Lavangsdalen

— Statens vegvesen skal i samarbeid med Tromsø kommune utarbeide reguleringsplan for reinovergang og skredvoll i Lavangsdalen, E8 (plan ID 1944).