Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I forbindelse med høring og offentlig ettersyn skal det publiseres en digital presentasjon av prosjektet.

Intensjonen var å publisere presentasjonen tirsdag 8. februar, men på grunn av sykdom i staben er dette arbeidet noe forsinket. Nytt publiseringstidspunkt er derfor satt til senest fredag 11. februar. 

Digital presentasjon er nå publisert, og finner den ved å følge lenken under: 

Digital presentasjon: Planforslag til reinovergang over E8 i Lavangsdalen

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark