Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen lyser ut kontrakt for sjøfylling ved Leirbakken i Tromsø kommune. Kontrakten er en del av det forberedende arbeidet til ny E8 i Ramfjord.

Dette er den første av totalt tre kontrakter som skal lyses ut, i forbindelse med byggingen av ny E8 i Ramfjord. På nyåret lyses andre del ut, som er kontrakt for skogrydding. Hovedkontrakten som er bygging av bru over Ramfjorden, veg i dagen og tilhørende konstruksjoner, lyses ut i første kvartal 2022 med fysisk oppstart høsten 2022.

Bildet viser en illustrasjon av sjøfyllingen som skal lages i tilknytning E8 Ramfjord
Illustrasjon av sjøfyllingen som skal etableres ved Leirbakken i Ramfjord (Statens vegvesen)

Estimert kostnadsramme

Kontrakten har en estimert kostnadsramme på 50 millioner kroner.

Anleggsstart og varighet

Anleggsstart er forventet å komme i gang rundt mars/april 2022, avhengig av hvordan anbudsprosessen går. Varigheten på arbeidet er estimert til ca. 8 måneder.

Fakta om prosjektet

Det skal lages en sjøfylling som vil strekke seg fra Ramfjordbruas nordre landkar og videre inn mot land. Total lengde på fyllingen blir ca. 470 meter, og vil bestå av ca. 200.000 kubikkmeter masse. Noe av fyllmassen skal hentes lokalt fra toppen av Leirbakken og i veglinjen, mens resterende masse hentes fra skredtiltak ved Mostad. Deler av fyllingen vil ligge tørt ved lavvann, og må erosjonssikres/plastres mot sjøfronten. Det må også etableres en undervannskonstruksjon av stein som på fagspråket kalles sjeté, hvor hensikten er å dempe havstrømmer eller bølger rundt sjøfyllingen.

Bildet viser en prinsippskisse for fyllingsarbeidet som skal gjøres ved Leirbakken i tilknytning E8 Ramfjord
.

Etablering av landkar for bru ved Mostad

I tillegg til sjøfyllingen ved Leirbakken så omfatter kontrakten også klargjøring for montering av modulbru (JSK) på Mostad. Arbeidet omfatter etablering av anleggsvei fra eksisterende adkomst fra E8 og ned til østlige landkar.

 

Kontaktperson

Jøran Heimdal Prosjektleder Telefon:	97 64 38 25 E-post:	jaoran.heimdal@vegvesen.no
.
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark