Artikkelen er over to år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen og entreprenøren Fundamentering AS (FAS) starter nå prøvepeling i sjø mellom Leirbakken og Hans Larsa-neset i Ramfjord, Tromsø kommune.

Fra og med onsdag 8. september gjennomføres det forberedende arbeid for bygging av Ramfjordbrua. Arbeidet omfatter blant annet peling av 5 stk. stålrør. Hensikten er å kartlegge hvor dypt stålrørene må ned for å kunne bære brua, samt å kartlegge hvor det er mulig å nå ned til berggrunn.

Pelingen skal utføres fra lekter og vil medføre noe støy mellom klokken 07.00 og 21.00 alle hverdager medregent lørdag. Før og etter disse klokkeslettene, skal det ikke peles. Søndag vil det ikke pågå arbeid fra lekter. Arbeidet vil totalt pågå i ca. 5 uker.

Kart som viser traseen til ny E8 gjennom Ramfjord.
Ny E8 planlegges etter en korridor vest for tettstedet, med bru over Ramfjorden. Foto: Statens vegvesen.

Nye E8 på strekningen Sørbotn–Laukslett skal gi en mer fremkommelig, kortere og sikrere innfartsveg til Tromsø. Samtidig skal prosjektet gi bedre trafikksikkerhet og bomiljø langs dagens E8 gjennom Ramfjord.

Illustrasjon som viser Ramfjord bru og ny E8 inn mot Sørbotn. Vy vel skal bygges på den sør-vestlige siden av Ramfjorden. Dagens E8 ligger på den nord-østlige siden av fjorden.
Ramfjord bru og ny E8 inn mot Sørbotn. Dagens E8 ligger på motsatt side av fjorden. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Kontaktperson

Jøran Heimdal

Mobil: 97643825

E-post: jaoran.heimdal@vegvesen.no

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark