I modellen lenket til under kan du se hvordan vi planlegger nye E8 Ramfjord. Vi gjør oppmerksom på at dette er en skisse, som er gjenstand for endringer, men den gir likevel et godt bilde av hvordan den nye vegen blir liggende i forhold til hus og omgivelser.

Se prosjektet i 3D her  

Anbefalt nettleser for å se modellen er Google Chrome.

Bildet er hentet fra 3D-modellen prosjektet planlegges i

E8 Ramfjord