Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

Statens vegvesen går videre med tre tilbydere for å få bygget ny kollektivterminal ved lufthavna i Tromsø.

I slutten av januar lyste vegvesenet ut anbudskonkurransen for å få bygget E8 Giæverbukta kollektivterminal, som en del av bypakken Tenk Tromsø.

Illustrasjon som viser enklere inn- og utkjøring, som gjør at bussene slipper å kjøre om rundkjøringene i Ringvegen for å få satt av eller hentet passasjerer ved den nye Giæverbukta kollektivterminal.
Enklere inn- og utkjøring vil spare tid og miljø. Bussene slipper å kjøre om rundkjøringene i Ringvegen for å sette av eller ta på passasjerer ved den nye Giæverbukta kollektivterminal. Illustrasjon: Statens vegvesen

Bussterminalen er Nord-Norges største kollektivterminal med omlag 760 bussavganger daglig og en million påstigende årlig. Men dagens terminal er trafikkfarlig og utformet slik at bussene får mye unødvendig kjøring for å sette av og ta på folk. I tillegg er den dårlig tilrettelagt for reisende med spesielle behov.

Bilde av dagens terminal i Giæverbukta sett fra lufta.
Dagens terminal er trafikkfarlig og lite effektiv: De reisende må krysse andre bussers kjørebane for å komme frem til den øya de skal ta buss fra. Bussene må kjøre en eller via flere rundkjøringer hver gang de er innom terminalen. Foto: Statens vegvesen

Nå har tre entreprnørfirma sent inn søknad om å bli godkjent for å delta i konkurransen. De tre er:

  • Peab Anlegg
  • Entreprenør Harald Nilsen
  • A. Markussen

Kontraktsignering er planlagt rundt 20. juni og ny terminal skal stå ferdig høsten 2024.  Den nye terminalen skal bli mer effektiv og brukervennlig for alle.

Terminalen skal være i bruk gjen nom hele anleggsperioden. Entreprenøren som vinner oppdraget må derfor bygge midlertidige holdeplasser, gangfelt og sykkelstier.

Slik blir Giæverbukta kollektivterminal

Se video av den nye bussterminalen i Giæverbukta i Tromsø slik den blir når den står ferdig i 2024. Video: Statens vegvesen.