Regionvegsjef Torbjørn Naimak er glad for at regjeringen har tatt en beslutning som legger til rette for satsing på en ny storhavn i Kirkenes.

Les pressemeldingen fra samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen her.

- I Høybukta vest-området er det potensial for å utvikle en stamnett-terminal med mange funksjoner for flere tiår framover. Dette betyr at Kirkenes kan bli et knutepunkt for lete- og utvinningsaktivitet i Barentshavet, for transport mellom Europa og Asia og for effektiv næringstransport for mineral- og sjømatindustrien i nord, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Felles løsning

Han understreker at dette forutsetter et bredt samarbeid mellom næringsaktører, Sør-Varanger kommune og staten, og at finansiering av en så stor satsing i Kirkenes vil være en utfordring.

- Derfor er det viktig at regjeringen nå har gitt føringer for videre planlegging og slått fast at Høybukta vest er statens prefererte lokaliseringsalternativ. Dette har vært en lang prosess, med mange synspunkter og ulike interesser. Nå har vi fått et godt grunnlag for å jobbe videre med en felles løsning som kan styrke både Kirkenes og hele Barentsregionen, sier regionvegsjef Torbjørn Naimak.

Faglig anbefaling

I konseptvalgutredningen (KVU) om Kirkenes som ble utarbeidet på oppdrag fra Samferdselsdepartementet, anbefalte Statens vegvesen og Kystverket at en ny stamnett-terminal legges til vestsida av Tømmerneset, og Høybukta vest ble rangert som det fremste alternativet.

Dagens havn i Kirkenes har ikke utvidelsesmuligheter, og tungtransporten gjennom sentrum er også til hinder for utviklingen av Kirkenes som en attraktiv by.

E6 og sentrum

Når det gjelder E6-strekningen mellom Hesseng og Høybuktmoen og tiltak i sentrum, skriver Samferdselsdepartementet at disse enkeltprosjektene vurderes løpende på vanlig måte, uavhengig av havnekonsept.  

 

Regionvegsjef Torbjørn Naimak mener regjeringens beslutning om å anbefale Høybukta vest gir et godt grunnlag for utvikling av ny storhavn i Kirkenes.
Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark