Statens vegvesen og Kystverket skal i samarbeid med Sør-Varanger kommune i gang med å lage en detaljregulering for ny havn i Høybukta vest med tilknytning til E6. Vi ber med dette om innspill til arbeidet.

Formål

Prosjektet skal planlegge nye havneområder og terminalområder på land og i sjøen, og atkomst fra E6 til havneområdet. Det kan også være aktuelt å endre dagens veglinje på E6 fra Tusenvika til Noselva. Kartet viser foreløpig planavgrensning.

Illustrasjon Høybukta vest
Ny havn Kirkenes

Gjennomføring av planarbeid

I forbindelse med reguleringsplanarbeidet skal det gjennomføres en konsekvensutredning (KU) for å sikre at viktige miljø- og samfunnshensyn blir vurdert.

Planprogrammet er tilgjengelig

  • som vedlegg til denne siden, se under "Last ned",
  • på servicekontoret til Sør-Varanger kommune,
  • nettsidene til Sør-Varanger kommune eller
  • å få tilsendt med post eller e-post

I løpet av høringsperioden vi vi gjennomføre et åpent møte og åpen kontordag. Vi vil annonsere dette senere.

Innspill

Vi ber om at du sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss innen 25 august 2017:

  • Statens vegvesen, Region nord Postboks 1403, 8002 Bodø eller
  • med e-post til

Kontakt

Hvis du har spørsmål, ta kontakt med planleggingsleder Bjarne Mjelde på telefon 78 94 17 92 eller e-post .

Aktuelt for fylke(r): Troms og Finnmark