Samferdselsministeren uttrykker at transportnettet samlet skal fungere effektivt, sikkert og med minst mulig miljø- og klimakostnad. Regjeringen vil komme tilbake til tiltak for godsterminalstrukturen i Oslofjordområdet i Nasjonal transportplan 2022–2033. Før det skal KS1 gjennomføres.

Det geografiske området omfatter Oslofjorden fra Vest-Agder til Østfold. Regjeringen vedtar konseptvalg og legger rammer for videre arbeid.