Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for Orkdalsregionen. KVU er en utredning i tidlig fase for store vegprosjekt, som analyserer transportbehov og andre samfunnsbehov og vurderer ulike prinsipielle måter å løse behovene på (konsept). 

Utfordringsnotat for KVU Orkdalsregionen

 

Kommuner KVU Orkdalsregionen

Orkdalsregionen er et interkommunalt samarbeid som omfatter ti kommuner i og ved Orkdalen med Orkanger som regionsenter. De ti kommunene er: Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rennebu, Meldal, Hitra, Hemne, Rindal, Frøya og Agdenes. I tillegg inngår kommunene Trondheim, Melhus, Surnadal og Ørland i influensområdet til E39. (Illustrasjon: Statens vegvesen)