Møtes til verksted om framtidas vegsystem i Orkdalsregionen

— Torsdag og fredag 8. og 9. november møtes representanter for en rekke kommuner, offentlige etater og interesseorganisasjoner til «verksted» for å jobbe med hvordan vegsystemet i Orkdalsregionen skal utvikles i framtida.