E39 Vinjeøra–Klett

Samferdselsdepartementet har bedt Statens vegvesen om å utarbeide en konseptvalgutredning (KVU) for Orkdalsregionen. KVU er en utredning i tidlig fase for store vegprosjekt, som analyserer transportbehov og andre samfunnsbehov og vurderer ulike prinsipielle måter å løse behovene på (konsept). 

Utfordringsnotat for KVU Orkdalsregionen

Konseptvalgutredningen er gjennomført, og samferdselsdepartementet har kommet med sin anbefaling:

Videre oppfølging etter gjennomført konseptvalgutredning (KVU) for Orkdalsregionen.

Kommuner i KVU Orkdalsregionen.
Orkdalsregionen er et interkommunalt samarbeid som omfatter ti kommuner i og ved Orkdalen med Orkanger som regionsenter. De ti kommunene er: Orkdal, Snillfjord, Skaun, Rennebu, Meldal, Hitra, Hemne, Rindal, Frøya og Agdenes. I tillegg inngår kommunene Trondheim, Melhus, Surnadal og Ørland i influensområdet til E39. Illustrasjon: Statens vegvesen

Fase:
Ferdigstilt
Kommuner:
Hitra, Orkland, Rindal, Heim, Trondheim, Rennebu, Melhus, Skaun, Surnadal, Frøya, Ørland
Fylker:
Trøndelag, Møre og Romsdal

Orkdalsregionen, E39 Vinjeøra–Klett © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Andre Moltubakk

Prosjektleder
Telefon:
90 24 89 31
E-post:

Sist oppdatert: