Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

  • I planprogrammet blir det stilt krav til hva som skal utredes på senere planstadier.
  • Utredningene sammenfattes i en konsekvensutredning (KU).
  • Konsekvensutredningen blir utarbeidet en gang i løpet av planprosessen, som regel i forbindelse med enten kommunedelplanen eller reguleringsplanen.
  • Konsekvensutredningen inneholder omtale av veiprosjektets virkninger på miljø og samfunn. 

Når ønsker Statens vegvesen innspill?

  • Samtidig som det gis innspill til kommunedelplanen eller reguleringsplanen som utredningen er en del av.

Plan- og bygningsloven

Graf som viser at muligheten for påvirkning blir mindre desto lenger ut i planprosessen man er kommet. Illustrasjon.
Muligheten for påvirkning blir mindre desto lenger ut i planprosessen man er kommet. Foto: Statens vegvesen

Planleggingsprosessen