Fremkommelighet for privatbil og næringslivet skal ivaretas, kollektivtilbudet skal vesentlig forbedres og gang- og sykkelnettet skal utbedres merkbart. Bypakkens engen nettside viser de ulike prosjektene. 

Det største av prosjektene til Statens vegvesen i bypakke Ålesund er ny innfartsveg mellom Breivika og Lerstad. 

E136 Breivika-Lerstad | Statens vegvesen

 

Bypakken skal gi Ålesund et pålitelig og effektivt transportsystem for alle transportformer. Transportsystemet skal møte befolkningsveksten. Bypakken skal bidra til å utvikle et fremtidsrettet kollektivtilbud og en attraktiv og bærekraftig utvikling. En snarlig utbygging av vegnettet for bil, kollektivtrafikk, gående og syklende vil være en viktig forutsetning for videre utvikling og vekst i Ålesund og i regionen. Tabellen nedenfor viser Statens vegvesen sine prosjekt i bypakken. 

Kart over Ålesund
Hovedtiltakene i bypakke Ålesund
   
Miljøtiltak i Ålesund sentrum Ny Brosundbro, gate fra Waterfront-Posthuskrysset
Kollektivknutepunkt Kollektivpunkt sjukehus,
Miljøgate campus - kollektivknutepunkt
E136 Breivika–Lerstad Innfartsveg mellom Breivika og Lerstad
E136 Lerstadtoppen–Campus I forlengelsen av Breivika-Lerstad
Kollektiv, sykkel, gåing, trafikksikkerhet Tiltak for framkommelighet for buss, for gående og syklende og trafikksikkerhet. 
Tiltak på E39 ved Myrland E39 Myrland, påkjøringsrampe

 

Fase:
Byggefase
Kommuner:
Ålesund
Fylker:
Møre og Romsdal
Totalkostnad:
4,020 milliarder
Oppstart:
2021

Strekningen for bypakke Ålesund © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

Ole Kristian Birkeland

Prosjektleder
Telefon:
909 68 712
E-post:

Sist oppdatert: