Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

«…omtanke for natur, elv og folk har gitt et vakkert område der alle trives midt i byens største trafikkmaskin.»

Slik starter juryens beskrivelse av Bodøs største trafikknutepunkt som også har blitt et yndet og mye brukt friluftsområde.  I begrunnelsen som sender rv. 80 til finalen til  Arkitekturprisen i Bodø (bodo.kommune.no), heter det også:

«Prosjektet Bodøelv er et vakkert eksempel på hvordan vi kan ta naturen, biotopene og mangfoldet tilbake i våre bygde omgivelser, til stor nytte og glede både for oss mennesker, men også for våre medskapninger, fugler, frosker, insekter osv.»


Bildet viser trafikk på en av bruene der rv. 80 går over elveparken. I bildeteksten står det; Forvandlingen: Det som før var noe i nærheten av en sump ved en overbelastet og bråkete riksveg, har blitt til en vakker elvepark med god tilgang enten du kommer dit med bil, buss, sykkel eller til fots. Det mest forunderlige er at det er nesten helt stille rett under trafikkmaskinen. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen.
Bodøelv. Rv. 80 i høstfarger. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen.

Stas med nominering

– For alle som har jobbet med rv. 80 i bypakke Bodø er det kjempestas at vårt anlegg hevder seg i en slik konkurranse, sier dagens prosjektleder, Arild Hegreberg.

– Det er ingen tvil om at landskapsarkitektene til Norconsult har gjort en flott jobb. Men en viktig forutsetning for at Bodøelv hevder seg er nok også vårt planarbeid, og krav til utførelse og støyskjerming, forklarer Hegreberg

Bildet viser Prosjektleder Arild, Hegreberg og Oppdragsleder i Norconsult, Stig André Knudsen ved elveparken, Bodøelv Rv. 80. De er veldig fornøyd med denne delen av bypakke Bodø.
Bodøelv. Rv. 80: Prosjektleder Arild, Hegreberg og Oppdragsleder i Norconsult, Stig André Knudsen er veldig fornøyd med denne delen av bypakke Bodø. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen.

Stolt konsulentselskap

Oppdragsleder i Norconsult, Stig André Knudsen er veldig begeistret for nominasjonen.

– Vi er veldig stolt over den tverrfaglige jobben vi har gjort for å prosjektere elveparken med vei, bruer, sykkelstier og belysning og samtidig ta vare på naturverdiene som finnes i området sier han.

I tillegg til landskapsarkitekter og arkitekter har Norconsult brukt rådgivere for flom, gyteforhold for ørret, støyskjerming, effektbelysning og konstruksjoner.

 Bildet viser trafikk på en av bruene der rv. 80 går over elveparken. I bildeteksten står det; Forvandlingen: Det som før var noe i nærheten av en sump ved en overbelastet og bråkete riksveg, har blitt til en vakker elvepark med god tilgang enten du kommer dit med bil, buss, sykkel eller til fots. Det mest forunderlige er at det er nesten helt stille rett under trafikkmaskinen. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen.
Forvandlingen: Det som før var noe i nærheten av en sump ved en overbelastet og bråkete riksveg, har blitt til en vakker elvepark med god tilgang enten du kommer dit med bil, buss, sykkel eller til fots. Det mest forunderlige er at det er nesten helt stille rett under trafikkmaskinen. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen.

Mye brukt

Etter utbyggingen har elveparken blitt et yndet sted å oppsøke for byens befolkning. En av dem som kommer hit ofte er Tordis Jørgensen.

– Æ bor i sentrum. Så æ kjærer først til Bodin kirke og så spasere æ heile veien langs elva og opp hit. Det e så fredfylt og stille her. Og så kommer æ alltid i prat med andre som også tar en rast eller en kvil på en av benkene, forteller hun.

Bildet viser pensjonisten Tordis Jørgensen som sitter på en benk i Elveparken. Hun bor midt i byen, men bruker ofte elveparken til rekreasjon.  Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen
Stille og trivelig: Tordis Jørgensen bor midt i byen, men bruker ofte elveparken til rekreasjon. Foto: Knut Haarvik, Statens vegvesen

– En utbygging kan aldri bli miljøvennlig med tanke på utslipp og klimaavtrykk. Men ser en bort fra nødvendige utslipp har denne utbyggingen har også har vært et miljøtiltak, det er synlig for alle, avslutter Hegreberg og Knudsen.

Bypakke Bodø

Rv. 80 er en del av Bypakke Bodø og stod ferdig i 2018. Veianlegget som består av 2,8 km 2-løpstunnel, rundkjøringer og parkanlegg med gang- og sykkelvegsystem. Det er også laget underganger som knytter områdene på sør- og nordsiden bedre for myke trafikanter, slik at bymarka er lettere tilgjengelig. 

Bilde viser et kart over utbyggingen Bypakke Bodø, del I. der. Elveparken. Bodøelv, er markert i kartet ved rundkjøringene rett vest for tunnelåpningene på rv. 80.
Midt i trafikkmaskin. Elveparken, Bodøelv, ligger under byens største trafikknutepunkt. Veganlegget er en del av Bypakke Bodø. Anlegget ble tatt i bruk i 2018. Illustrasjon: Statens vegvesen.

Før utbyggingen var Bodøs innfartsåre preget av redusert framkommelighet, dårlig avvikling i kryssene, mange trafikkulykker, vanskelige forhold for gående og syklende, samt et dårlig bomiljø preget vegstrekningen. Den dårlige avviklingskapasiteten på datidens veg ga kollektivtransporten dårlige forutsetninger som et effektivt transportmiddel.