Bypakken er et samarbeid mellom Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen. Etter byggestert i 2015 ble det meste av riksveg 80-prosjektet ble fullført i 2019. Noe utbygging på kommunale og fylkeskommunale veier gjenstår. 

Fase 2:

Gjennom utvidet tid med bompenger er pakken utvidet med 1,1 milliarder kroner. Det meste av pengene skal gå til trafikksikkerhet, kollektivtiltak, miljøtiltak og tiltak for gående og syklende på riksvei, fylkeskommunal og kommunale veier. Utvidet bompengefinansiering er vedtatt av Stortinget. 

Fase 1

Det største delprosjektet i pakken:

  • Ny riksveg 80 mellom Hunstadmoen og Thallekrysset. Her inngår Bodøtunnelen, nye rundkjøringer, bruer, underganger og sykkelveg med fortau. Tunnelen ble åpnet søndag 28. april 2019.

Andre delprosjekt:

  • Rv. 80 undergang Hunstad
  • Rv. 80/Jernbanevegen
  • Fv. 834 Nordstrandvegen
Kart som viser hvor tiltakene ligger i Bypakke Bodø fase 1
Kart som viser hvor tiltakene ligger i Bypakke Bodø fase 1

Fase 2

Under finner du hovedtiltak i prioritert rekkefølge

  • Siste del av fv. 834 Nordstrandvegen
  • Rv. 80 Trefeltsvegen (Endringer av den gamle innfartsåren)
  • Rv. 80 Thallekrysset - Bodø St. (Jernbanestasjonen)
  • RV.80 Bertnes - Hunstad øst

I tillegg vil det bli satt av penger til disse kommunale tiltakene:

  • Sjøgata
  • Hålogalandsgata

Kartet under viser hvor tiltakene skal gjennomføres i fase 2: 

Kart som viser hvor nye tiltak i fase 2 av Bypakke Bodø skal gjennomføres.
Kart som viser hvor nye tiltak i fase 2 av Bypakke Bodø skal gjennomføres.

Video av de store prosjektene

Slik ble ny rv. 80 mellom Hunstadmoen og Thallekrysset presentert før byggestart i 2015.

Ny rv. 80 mellom Hunstadmoen og Thallekrysset. Video: Statens vegvesen.

Vei:
Rv. 80
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Bodø
Fylker:
Nordland
Finansiering:
Stat, Bompenger, Kommune, Fylke
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
3,4 milliarder i 2021-kroner før ønsket utvidelse på 1,1 milliarder.
Oppstart:
2015

Kart over Bypakke Bodø © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Dreyfushammarn 31 (Rønvikleira)

Kontakter

Arild Hegreberg

Prosjektleder
Telefon:
91 81 64 78
E-post:

Erik Betten

Kommunikasjonsrådgiver
Telefon:
90941851
E-post:

Sist oppdatert: