Her finner du informasjon om utbygging av riks- og fylkesvegene i Bypakke Bodø. Disse har Statens vegvesen ansvar for.
 
Det største delprosjektet i pakken er ny riksveg 80 mellom Hunstadmoen og Thallekrysset. Her inngår Bodøtunnelen, nye rundkjøringer, bruer, underganger og sykkelveg med fortau. Det meste av riksveg 80-prosjektet er fullført i 2019.  

Om prosjektet

Bypakke Bodø skal videreutvikle Bodø som en attraktiv by å bo og drive virksomhet i, ved å fremme en effektiv, miljøvennlig og trygg transport. Bodø kommune, Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen samarbeider om pakken. Omtrent en tredjedel av midlene skal brukes til trafikksikkerhet, kollektivtiltak, miljøtiltak og tiltak for gående og syklende.

Video ny rv. 80 mellom Hunstadmoen og Thallekrysset:

Video ny rv. 80

 

Foto: Ole Wiggo Nerva

Vei:
Rv. 80
Fase:
Byggefase
Kommuner:
Bodø
Fylker:
Nordland
Finansiering:
Stat, Bompenger, Kommune, Fylke
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2018-2029
Totalkostnad:
3,53 milliarder. 2019-kroner. Gjelder hele Bypakke Bodø.
Oppstart:
2015

© NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Dreyfushammarn 31 (Rønvikleira)

Kontakter

Arild Hegreberg

Prosjektleder
Telefon:
91 81 64 78
E-post:

Wiggo Vading

Byggeleder rv. 80 vest for Bodøtunnelen (by-sida)
Telefon:
97 15 66 11
E-post:

Sist oppdatert: