Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Konseptvalgutredningen (KVU) for rv. 80 Naurstadhøgda–Bodø sentrum skal kvalitetssikre kommunedelplanen for strekningen Naurstadhøgda–Thallekrysset med forlengelse til Stamnetterminalen.

Utredningen danner grunnlag for kvalitetssikring i tidlig fase (KS1). KS1 skal gjennomføres for alle samferdselsprosjekter med statlig kostnad over 500 millioner kroner. KS1 gjennomføres av en uavhengig konsulent før regjeringen tar den endelige beslutningen.

Konseptvalgutredningen fokuserer på interessenter og behov og foreslår prinsipielle løsninger – konsepter.

Rv. 80 Løding-Bodø sentrum. Prosjektområde med blått. Polygon viser influensområdet.
Rv. 80 Løding-Bodø sentrum

Gå videre