Det største prosjektet i bypakken er rv. 80 Hunstadmoen–Thallekrysset.

Statens vegvesen har dessuten flere mindre prosjekt som skal gi bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet. Se oversikt til venstre.

Bypakke Bodø