Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Det største bypakkeprosjektet til Statens vegvesen er ny rv. 80 Hunstadmoen–Thallekrysset. Her er våre øvrige prosjekter på riks- og fylkesveger.

I bypakken er det identifisert og vurdert et stort antall prosjekter og tiltak på et grovt nivå. Den videre detaljeringen vil føre til endringer for flere tiltak, både med hensyn til valg av løsning, kostnader og lignende. En nærmere gjennomgang vil også føre til at noen prosjekter viser seg ikke å kunne anbefales eller anses som gjennomførbare.

Planleggingsprosess

  • Fv. 834 Nordstrandveien
  • Rv. 80 Hunstadmoen–Bodøelv

Vedtatte planer

Gjennomført

  • Rv. 80 ved Hunstadsenteret – Undergang for myke trafikanter. Lyskrysset er bygd om og har bedre kapasitet for kjøretøy.
  • Busstopp ved Bodø lufthavn – Etablert busstopp inne på terminalområdet, slik at bussen kan kjøre inn til inngangen. Delfinansiert av Bypakke Bodø.
  • Busstopp ved Bratten aktivitetssenter. Delfinansiert av Bypakke Bodø. 

Andre 

  • Kollektivtiltak fra Løpsmark til Tverlandet – Diverse kollektivtiltak på strekningen.
  • Rv. 80 Gang og sykkelveg Mørkved – Etablering av gang- og sykkelveg fra Mørkvedlia idrettspark ned til rv. 80. Kulvert under jernbanen og under rv. 80. (Se reguleringsplanen for Mørkved Sør)
  • Rv. 80 Kryss Grøttingen (Løding) – Ombygging av krysset.

Kommunale prosjekter

Bodø kommune har ansvar for de kommunale prosjektene.

Delprosjekter