Til finalen i arkitekturkonkurranse

— «…omtanke for natur, elv og folk har gitt et vakkert område der alle trives midt i byens største trafikkmaskin.»

Reguleringsplan for rv. 80 Hunstadmoen–Bodøelv til offentlig ettersyn

— Forslag til detaljregulering for riksveg 80 er utarbeidet av Statens vegvesen i samarbeid med Bodø kommune. Statens vegvesen er ansvarlig for saksbehandlingen fram til oversendelse til kommunen til politisk vedtak. Vi ber med dette om merknader til planforslaget.

Endrer trefeltsvegen

— Nå blir det faste felt mellom Bodøelv og Grønnåsen, og bare ett felt i hver retning mellom Grønnåsen og Hunstadmoen.

Omlegginger på Hunstadmoen

— Nå blir det slutt på omkjøringen via Øvre Hunstad, men de som skal ut fra Nedre Hunstadmoen får en ny omkjøring. Samtidig åpner noe av gang- og sykkelvegen langs riksvegen.

Trygg til fots og på sykkel

— Nå skal skolebarna gå og sykle til skolen, og da er det viktig at også de myke trafikantene viser hensyn til hverandre.

Vegstengning på Hunstadmoen

— Stenger vegen fra Prix-krysset og østover inn på rv. 80. Omkjøring via Sigrid Undsets vei. Nye traséer for de som sykler og går. Trafikken inn og ut av tunnelen blir ikke berørt.

Åpen tunnel og tunnelløp

— Disse tre inviterer til heidundrende åpning av Bodøtunnelen og nye riksveg 80 fram til Thallekrysset – søndag 28. april.