Tester Bodøtunnelen

— Tunnelen kan se ferdig ut når du passerer, men nå pågår det testing og justering av alt teknisk utstyr, både inne og utenfor.

Kvalitetssikring av KVU Bodø

— Advansia AS, Samfunns- og næringslivforskning AS og Det Norske Veritas AS har gjennomført kvalitetssikring av konseptvalgutredning for rv. 80 Løding-Bodø sentrum.