Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Mellom Sandtorg og Evenes flyplass er det beregnet 8 minutters forskjell i kjøretid på konsept 2 og konsept 3.

Konsept 2 legger opp til at E10 fortsatt skal krysse Tjeldsundet over Tjeldsund bru.

Konsept 3 innebærer ny trasé som krysser Tjeldsundet ved Sandtorg. Dette vil gi en veg som er 15 kilometer kortere enn konsept 2. Kostnader og tidsbruk er beregnet forutsatt at Tjeldsundet krysses med tunnel under sundet. Kryssing med bru vil bli vesentlig dyrere.

Gjelder vogntog
Mål om redusert tidsbruk gjelder for næringstransport. Tidsbruk er derfor beregnet for lastede vogntog, som kjører med redusert fart både ned og opp.

Vogntog med last må regne med å kjøre med redusert fart gjennom en eventuell tunnel under Tjeldsundet.

Årsaken til at forskjellen i reisetid blir bare 8 minutter er at dagens veg mellom Evenes flyplass og Tjeldsund bru har fartsgrense 90 km/t på store deler av strekningen, mens det for den nye traseen fra Tjeldsund bru til Fiskfjord er regnet med 80 km/t.

Tidsbruk Evenes flyplass – Sandtorg

Konsept 2 Avstand Kjøretid
Evenes flyplass – Tjeldsund bru vest 19 km 13 min
Tjeldsund bru – Sandtorg med tunnel under Gullberget   10 km 7 min
Sum 29 km 20 min
     
Konsept 3 Avstand Kjøretid
Evenes flyplass – Fjelldal 10 km 7 min
Fjelldal – Sandtorg, undersjøisk tunnel 4 km 5 min
Sum 14 km 12 min
Det er regnet med en fart på 50 km/t gjennom tunnelen.    

 

8 minutter for vogntog – 10 minutter for bil
Differansen blir da ca. 8 minutter for et lastet vogntog, for vanlig biltrafikk ca. 10 minutter.

Avhenger av endelig trasé
Siden eksakt trasé ikke er bestemt, hverken for konsept 2 eller for konsept 3, kan differansen bli litt større eller litt mindre. 

Trasévurderinger vil være en del av videre planlegging. Anslagene er basert på at E10 går fra Tjeldsund bru direkte inn i en tunnel.

Videre sørover følges dagens veg i hovedsak, men med omlegging slik at fartsgrensen kan settes til 80 km/t.

Konsept 2 kan bli enda kortere
Forbi Sandtorg kan det være mulig å velge en litt annen trasé enn dagens, slik at konsept 2 vil bli enda noen kilometer kortere. Differansen mellom konsept 2 og 3 vil da bli mindre.

 

Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark