Artikkelen er fra 2012, og innholdet kan være utdatert.

Tirsdag 31. januar besøker samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) Nord-Norge og får overlevert konseptvalgutredningene (KVU) for henholdsvis E6 Mørsvikbotn - Ballangen og E10/rv. 85 Evenes - Sortland.

Konseptvalgutredningen er en faglig utredning som skal legge grunnlaget for regjeringens beslutning om videre utvikling av transportkorridoren. Den vil også være basis for fremtidig planlegging i kommuner og fylkeskommuner.

Besøker Ballangen og Tjeldsundet
Samferdselsministeren besøker først kommunehuset i Ballangen kommune, hvor hun mottar KVUen for E6 Mørsvikbotn-Ballangen. Deretter går turen videre til Tjeldsundet kro, hvor KVUen for E10/rv. 85 Evenes-Ballangen legges frem.

Program for tirsdag 31. januar:
Kl. 11.30-13.00 Presentasjon KVU E6 Mørsvikbotn-Ballangen, Ballangen kommunehus.
Kl. 15.00-16.30 Presentasjon KVU E10/rv. 85 Evenes-Sortland, Tjeldsundet kro.

Naturlig sammenheng
Konseptvalgutredningen (KVU) for E6 omhandler aksen nord-sør og KVUen for E10/rv. 85 omhandler aksen øst-vest. Utredningene viser at det er det er betydelig transport mellom disse aksene og de har et stort felles påvirkningsområde. Det har derfor vært naturlig å se disse i sammenheng.

Målsettingen er å bedre vilkårene for næringsliv og regional utvikling ved å bygge et trygt vegsystem som skal redusere avstandskostnadene og øke fremkommeligheten.

E6 Mørsvikbotn-Ballangen
Det er analysert fem konsepter for E6, herav et konsept med fortsatt fergedrift.

E10/rv. 85 Evenes-Sortland
Det er analysert tre aktuelle konsepter med ulik grad av omlegging av E10.

Kontakt
Torbjørn Naimak, regionvegsjef Statens vegvesen
Mobil: 901 89 845

Tomas Rolland, kommunikasjonsrådgiver Statens vegvesen
Mobil: 482 55 761

Aktuelt for fylke(r): Nordland, Troms og Finnmark