Høringsfrist for KVU’ene er 1. februar

— Konseptvalgsutredningen (KVU) for E39 på strekningene Skei – Ålesund, Ålesund–Bergsøya og Bergsøya–Valsøya og overbyggingsdokumentet for strekningene er lagt ut til høring. Høringsfristen er satt til 1. februar 2012.