Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Konseptvalgutredningen er avsluttet.

  • Målet for KVU Ålesund–Bergsøya var å utvikle konsepter for framtidige transportsystem
  • Konseptene skulle ha både langsiktige og kortsiktige perspektiv
  • KVU skulle fange opp de nasjonale målene for strekningen. I tillegg skal de regionale utviklingsperspektivene inngå i KVU-arbeidet
  • Utredningen skulle munne ut i en anbefaling som angir både valg av konsept og videre planlegging/prosess

Prosjekter 

Prosjekter som er under planlegging eller bygging på strekningen:

Ålesund-Bergsøya
Ålesund-Bergsøya.

Vei:
E39
Fase:
Avsluttet
Kommuner:
Hustadvika, Ålesund, Kristiansund, Aukra, Gjemnes, Vestnes, Molde
Fylker:
Møre og Romsdal
Finansiering:
Stat, Kommune, Fylke
Oppstart:
August 2010
Antatt åpnet:
Mars 2011

Ålesund-Bergsøya © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakter

André Moltubakk

Prosjektleder
Telefon:
90 24 89 31
E-post:

Sist oppdatert: