Statens vegvesen og Gjemnes kommune har startet opp reguleringsplanarbeidet. Et omfattende analysearbeid er utført og i slutten av august 2022 sendte Statens vegvesen sine anbefalinger til Gjemnes kommune i form av en silingsrapport.

Forslag til planprogram er ferdigstilt og sendt ut på høring

Prosjektets målsetting er vedtatt reguleringsplan i midten av 2023.

Bjerkeset-Astad er en del av Konseptvalgutredningen for strekningen E39 Ålesund–Bergsøya, som ble utarbeidet i oktober 2011. I konseptvalgutredningen var planen at E39 skulle gå gjennom Gjemnes kommune, i hovedsak som eksisterende trase.

Statens vegvesen gjorde i 2017 en utredning av ny E39 Bjerkeset–Astad som et bidrag til kommuneplan for Gjemnes kommune. Gjemnes kommune ble da anbefalt å sikre areal til å legge om E39 forbi Batnfjordsøra.

Et omfattende analysearbeid er utført og i slutten av august 2022 sendte Statens vegvesen sine anbefalinger til Gjemnes kommune i form av en silingsrapport. Prosjektets målsetting er vedtatt reguleringsplan før sommerferien 2023.

Som en del av prosjektet blir det også utarbeidet plan fra Bjerkeset til kommunegrensa mot Molde kommune for å legge grunnlaget for fartsgrense 90 km/t også på denne strekningen.

Utarbeider også plan Bjerkeset-Molde kommunegrense.

Vei:
E39
Fase:
Planfase
Kommuner:
Gjemnes
Fylker:
Møre og Romsdal
Lengde:
5,6 kilometer
Finansiering:
Stat
Nasjonal transportplan:
Omtalt i NTP 2022–2033
Totalkostnad:
860 mill. 2020-kr.
Oppstart:
2024
Antatt åpnet:
2025

E39 Bjerkeset–Astad © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Kontakt Statens vegvesen

Kontakter

Halgeir Brudeseth

Prosjektleder
Telefon:
91 34 63 88
E-post:

Martine Lange Sætre

Grunnerverv
E-post:

Jenny Lorentse Horven Skjellnes

Planleggingsleder
Telefon:
91 57 55 44
E-post:

Sist oppdatert: