Artikkelen er over ett år gammel, og innholdet kan være utdatert.

I januar la Statens vegvesen ut forslag til planprogram for E39 Astad-Bjerkeset på høring. Mange har benyttet seg av muligheten til å komme med innspill.

I januar 2023 la Statens vegvesen ut forslag til planprogram for E39 Astad–Bjerkeset på høring.

Målet med planen er bedre framkommelighet på strekningen.  Ny veglinje forbi Batnfjordsøra skal redusere reisetiden og flytte gjennomgangstrafikken ut av sentrum på Batnfjordsøra. Planområdet omfatter også strekningen fra Bjerkeset til Fursetfjellet, der vegen følger dagens E39-trase.

Høringsfristen for forslag til planprogram for E39 Astad-Bjerkeset-Fursetfjellet gikk ut 20.februar. Nå har Statens vegvesen samlet alle merknadene, og jobber med å ta dem inn i planen.

-Nå er vi i gang med merknadsbehandlingen, og planlegger å sende revidert planprogram til Gjemnes kommune etter påske, sier Halgeir Brudeseth, prosjektleder i Statens vegvesen. 

Merknader 

Her er merknadene som har kommet inn. Navngitt med avsender.

Offentlige høringsparter 

Andre merknader

Aktuelt for fylke(r): Møre og Romsdal