Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

• Prosjekteier er Regionvegsjefen
• Styringsgruppe:
           - avdelingsdirektørnivå i Statens vegvesen
           - representanter fra Vegdirektoratet


• Prosjektgruppe:
           - saksbehandlere strategiseksjonen
           - ressursseksjonen
           - fylkesavdelinger
           - eksterne konsulenter

• Samarbeidsgruppe
           - fylkeskommunen
           - kommunene
           - regionråd
           - lokale pådrivere
           - organisasjoner

Ålesund-Bergsøya (KVU)