Første delprosjekt i Førdepakken er lyst ut

— Statens vegvesen har lyst ut oppdraget med å bygge ny rundkøyring i Bergumkrysset i Førde. Om alt går som planlagt kan anleggsarbeidet starte i mars 2017.

Starta innkrevjinga av bompengar

— Måndag 3.oktober klokka 00:00 starta innkrevjinga av bompengar i Førdepakken. Bomstasjonane er automatiske og har eit kvitt, grønt og oransje lyssignal.

Nye grunnundersøkingar i Førdepakken

— I september skal ein borerigg gjere undersøkingar mellom Hafstadparken og fv.484 Kronborgvegen. Målet er å samle viktig informasjon til planarbeidet i prosjekt 10, bygginga av ein ny gang- og sykkelveg.

Nærinfo - juli 2016

— Denne informasjonsbrosjyren om Førdepakken har gått ut til alle innbyggjarane i Førde og nabokommunane.

Grunnarbeid for bomstasjonar er starta opp

— Vi er i gang med anleggsarbeid i Førdepakken, no er grunnarbeidet for bomstasjonane starta opp. Det er Entreprenørservice som har denne kontrakten.

Detaljane klare for Askvollkrysset

— Krysset mellom E39 og fylkesveg 609, også kalla Askvollkrysset, skal få lysregulering. Dette vil gjere det tryggare og betre både for køyrande og mjuke trafikantar.

Varsel om planarbeid i Førdepakken

— For å førebu bygging av Førdepakken melder Førde kommune i samarbeid med Statens vegvesen no oppstart av 11 reguleringsplanar.