Vil du hjelpe oss?

Vi skal forbedre nettsidene våre om veiprosjekter og trenger folk som kan teste sidene. Meld interesse for å være testperson her.

Førdepakken inneheld 20 tiltak. Per. 01.01.2021 er åtte tiltak fullførte (tiltak 2,3, 4, 5, 6, 7, 10 og 16) og tre tiltak er i anleggsfasen (tiltak 12 og 13). Dei resterande prosjekta er i planleggings- og prosjekteringsfasen.

Aktuelle nyheiter om Førdepakken finn du på førdepakken.no

Formålet med Førdepakken er å bidra til ei god sentrumsutvikling i Førde. Dette skal gjerast ved å etablere veglenker som på sikt vil gi ein meir konsentrert arealbruk og byggje eit betre tilbod til gåande og syklande, slik at ein større del av reisene sentralt i Førde skal bli tekne av mjuke trafikantar. Fleire veglenker og meir gåing og sykling vil gi betre trafikkavvikling i sentrale delar av Førde.

Fase:
Byggefase
Kommuner:
Sunnfjord
Fylker:
Vestland
Finansiering:
Stat, Fylke, Kommune, Bompenger
Totalkostnad:
1,65 milliarder. Kostnadsoverslag i 2015-kr, jfr. St.prp 137 S 2014-15
Oppstart:
2016
Antatt åpnet:
2023

Førdepakken © NVDB, Geovekst, kommunene og Open Street Map contributors (utenfor Norge)

Prosjektkontor

Besøksadresse:
Langebruvegen 28, 6800 FØRDE

Kontakter

Erling Varlid

Prosjektleiar
Telefon:
90504116
E-post:

Magna Fondenes Vangsnes

Planleggingsleiar med ansvar for å utarbeide reguleringsplanar i Førdepakken
Telefon:
95191963
E-post:

Martin Solheim Ekreskar

Byggjeleiar for tiltak 6 og 7 E39/fv. 609 Askvollkrysset/Steinavegen
Telefon:
95119723
E-post:

Mariann Svingen

Byggjeleiar for tiltak 0 Bomstasjonar og tiltak 5 rv. 5 Bergumkrysset
Telefon:
95191858
E-post:

Arild Øren

Byggjeleiar støytiltak
Telefon:
95979216
E-post:

Sist oppdatert: