Open kontordag i Førdehuset

— Neste torsdag inviterer Førdepakken til open kontordag i samband med planlegging i Angedalsvegen.